nrmn

trakassering

Sakene (Sak 1 | Sak 2) rundt Atle Antonsens mildt sagt problematiske oppførsel har fått enorm mediedekning og blitt hyppig diskutert i sosiale medier de siste dagene. Sjøl om det gjenstår å se hva rettsvesenet kommer fram til, ser det ut til at Antonsen ikke avviser hendelsene som har blitt omtalt. Diskusjonen dreier seg altså mer om hva som var hans intensjoner, hvorvidt intensjonene rettferdiggjør hans handlinger og ytringer óg hvorvidt alt er greit å si så lenge man kaller det humor.

Først må jeg innrømme å ha fulgt veldig lite med på Antonsens karriere og dermed ikke kan ytre meg om hvorvidt holdningene også skinner gjennom her og der i hans daglige virke. Uansett er ikke målet mitt å fatte en endelig dom over hvor rasistisk Antonsen er på en skala fra 1-10, men å heller løfte samtalen til et mer generelt nivå vi alle kan dra noe ut av for å lære. Det hadde vært alt for lettvint å gjøre rasismedebatten til en sak om hvorvidt Atle Antonsen er rasist eller ikke.

Read more...